Drużyna Szpiku

O Fundacji

Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” powstała w 2008 roku w Poznaniu. Inspiracją dla założenia fundacji była Anna Wierska, która ostatnie 2 lata swojego życia, walcząc z białaczką i próbując znaleźć dawcę szpiku kostnego, poświęciła na przekonywanie innych, jak ważną kwestią jest problem dawstwa szpiku. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu prowadzenia działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. Podstawowe działanie fundacji to także wspieranie osób chorych i ich rodzin, które niejednokrotnie wymagają szczególnej opieki i oraz szczególnej pomocy w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu. Ale także pomoc materialna i finansowa, bo niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

Niedługo po powstaniu samej fundacji 26 maja 2008 roku w jej ramach powstała specyficzna platforma – Drużyna Szpiku Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy, która pomaga realizować wszelkie działania fundacji.

Głównym celem działań Drużyny Szpiku jest maksymalne zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się realizować z sukcesem – w 2008 roku Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej liczył ok. 5000 zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 było już ich ok. 540 tysięcy. Zamierzeniem docelowym jest minimum 2 miliony zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku.

Do zapoznania się z nami i naszą działalnością zapraszam na www.darszpiku.pl lub nasz portal na portalu Facebook www.facebook.com/druzynaszpiku

Jak zostać dawcą?

Procedura zarejestrowania się jako dawca szpiku trwa około 30-40 minut.

Można zgłosić się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w autobusie RCKiK lub podczas ekip stacjonarnych.

Nie trzeba wcześniej uzgadniać wizyty. Zgłaszając się należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Przed zgłoszeniem można zjeść śniadanie i wypić co najmniej jedną szklankę płynu (herbata, kawa, woda lub sok). Po zarejestrowaniu i wypełnieniu kwestionariusza i deklaracji woli – (kwestionariusz powinien być wypełniony w dniu, w którym dawca się zgłasza) kandydat na dawcę kierowany jest na badanie lekarskie, aby upewnić się, że zgłaszająca się osoba może być dawcą szpiku.

Następnie pobrane zostają dwie próbki (12 ml) krwi żylnej do badań antygenów HLA

  • z krwi z jednej probówki wykonane zostanie w specjalistycznym laboratorium badanie antygenów zgodności tkankowej
  • druga probówka zostaje zamrożona i będzie przechowywana jako próbka archiwizacyjna.

Wyniki badań wraz z danymi dawców umieszczane są w polskim Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a następnie udostępniane całemu światu poprzez zgłoszenie do światowego rejestru Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) Po podjęciu decyzji o przeszczepie ośrodek w którym przebywa pacjent przeszukuje całą bazę dawców na świecie – obecnie jest to nieco ponad 25 milionów dawców.

Dawcą szpiku można być do ukończenia 55 roku życia jednak samego zarejestrowania się w Bazie należy dokonać do 45 roku życia.

Jak dołączyć do Drużyny Szpiku?

Procedura zarejestrowania się jako dawca szpiku trwa około 30-40 minut.

Można zgłosić się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w autobusie RCKiK lub podczas ekip stacjonarnych.

Nie trzeba wcześniej uzgadniać wizyty. Zgłaszając się należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Przed zgłoszeniem można zjeść śniadanie i wypić co najmniej jedną szklankę płynu (herbata, kawa, woda lub sok). Po zarejestrowaniu i wypełnieniu kwestionariusza i deklaracji woli – (kwestionariusz powinien być wypełniony w dniu, w którym dawca się zgłasza) kandydat na dawcę kierowany jest na badanie lekarskie, aby upewnić się, że zgłaszająca się osoba może być dawcą szpiku.

Następnie pobrane zostają dwie próbki (12 ml) krwi żylnej do badań antygenów HLA

  • z krwi z jednej probówki wykonane zostanie w specjalistycznym laboratorium badanie antygenów zgodności tkankowej
  • druga probówka zostaje zamrożona i będzie przechowywana jako próbka archiwizacyjna.

Wyniki badań wraz z danymi dawców umieszczane są w polskim Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a następnie udostępniane całemu światu poprzez zgłoszenie do światowego rejestru Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) Po podjęciu decyzji o przeszczepie ośrodek w którym przebywa pacjent przeszukuje całą bazę dawców na świecie – obecnie jest to nieco ponad 25 milionów dawców.

Dawcą szpiku można być do ukończenia 55 roku życia jednak samego zarejestrowania się w Bazie należy dokonać do 45 roku życia.

ul. Głogowska 148
60-205 Poznań

+48 663 769 059

Najnowsze wydarzenia z naszym udziałem znajdziesz klikając na poniższe ikony. Zdjęcia ze szkoleń, zabezpieczeń medycznych i akcji ratunkowych a także ciekawe porady nie tylko medyczne.